Startside

Vår visjon

Finansiell rådgivning

Nettverk og aktivt eierskap

No cure – no pay

Referanser

Kontakt oss

Vår visjon

Synliggjøre og realisere forretningsverdier for kundene.

Kronborg Investment Partner har erfart at mange små og mellomstore selskaper har manglende innsikt i verdsettelse av deres egen virksomhet. Denne innsikten er essensiell dersom en investor er på frierferd, og når eierne ønsker å selge virksomheten, søker kapital for videre ekspansjon eller vil fusjonere med andre. Kronborg Investment Partner har denne innsikten, og kan bistå i forhandlinger eller gjennomføre strategiske analyser som synliggjør verdiene selskapet reelt sett besitter.

Eiere av små og mellomstore bedrifter har hensyn å ta utover ren profitt maksimering, og føler ofte behov for å skape personlige relasjoner og gode tillitsforhold før de gjør forretning. Medarbeiderne i Kronborg Investment Partner har bred erfaring med slike bedrifter, og dermed inngående kjennskap til deres situasjon og ønsker.