Startside

Vår visjon

Finansiell rådgivning

Nettverk og aktivt eierskap

No cure – no pay

Referanser

Kontakt oss

Referanser

Vi har gjennomført følgende:

• Solgt eiendomsselskaper for 130.0 mill. NOK

• Kartlagt eiendomsmarkedet i Midtnorge for en av norges største handelskonsern

• Kjøpt og solgt IT-virksomheter for 30.0 mill. NOK

• Utviklet, driftet og solgt en barnehagekjede verdsatt til 300.0 mill. NOK

• Reist kapital til 8 nye prosjekter for 50.0 mill. NOK

• Utviklet forretningsplan for 6 prosjekter

• Refinansiert 400.0 mill. NOK lange og korte trekkfasiliteter

• Plassert 20.0 mill. NOK på vegne av investorer i unoterte selskaper