Startside

Vår visjon

Finansiell rådgivning

Nettverk og aktivt eierskap

No cure – no pay

Referanser

Kontakt oss

No cure – no pay

Vi tar betalt for å skape resultater. Som en konsekvens av denne holdningen, får vi ikke betalt dersom vi ikke lykkes. Holdningen reflekterer vårt sterke engasjement i å skape merverdier for våre oppdragsgivere, enten disse kommer til syne gjennom økt inntjening, reduserte kostnader eller økt salgssum utover et opprinnelig mål.

Før oppdrag påbegynnes, inngås alltid skriftlig avtale mellom kunden og Kronborg – et dokument som skaper en felles forståelse av hvilke mål som skal realiseres og den totale rammen for oppdraget.