Startside

Vår visjon

Finansiell rådgivning

Nettverk og aktivt eierskap

No cure – no pay

Referanser

Kontakt oss

Finansiell rådgivning

Kronborg Investment Partner er et alternativ til de tunge «corporate»-selskapene (revisjon, meglerhus), og har spesialisert kunnskap innen finans- og kapitalspørsmål. Stikkord for vårt tjenestespekter er aksjonærforhold, finansstrategi, refinansiering og forhandling med banker, økonomisk og finansiell styring, samt kjøp, salg og verdsettelse av selskaper.

Aksjonærforhold: I løpet av sin livssyklus vil bedriften ha behov for ulike type eiere. Kronborg Investment Partner finner de rette eierne i forhold til bedriftens livssyklus. Dette kan være industrielle eiere som bidrar til videreutvikling av selskapet, finansielle eiere som muliggjør organisk vekst eller vekst gjennom oppkjøp av andre bedrifter, aktive partnere som tilfører spisskompetanse, passive eiere for utplassering av askjer pga teknisk eller taktiske årsaker m.m. Vår fokus vil alltid være å søke eiere som kan tilføre virksomheten verdier.

Finansstrategi: Bedriftens behov for kapital varierer bl.a. med inntjening og ambisjoner. Kronborg Investment Partner analyserer budsjetter og vekstforventninger, og fremmer forslag til finansiell strategi på grunnlag av dette. Denne analysen vil synliggjøre behovet for kortsiktig og langsiktig kapital over en nærmere definert tidshorisont.

Refinansiering og forhandling med banker: Avhengig av årsak til et finansierings- eller refinansieringsbehov, vil Kronborg Investment Partner AS legge strategi og gjennomføre forhandlinger med banker. Vår styrke er at vi har bred erfaring med ulike banker, deres kredittprinsipper og prising av produkter avhengig av den enkelte bedrifts behov og kapitalsituasjon.

Økonomisk og finansiell styring: Kronborg Investment Partner AS etablerer økonomiske styringssystemer som ivaretar eiernes, styrets og daglig leder sitt kontroll- og informasjonsbehov. Vi har innsikt i hvordan komplekse informasjonsbilder kan forenkles og hvordan bedriften bør identifisere sine kritiske suksessfaktorer og styringsparametere. Kronborg Investment Partner AS har erfaring i oppsett av manuelle styringssystemer, og i oppsett og bruk av WEB-basert teknologi for utforming av ledelsesinformasjonssystemer (LIS-systemer).